Portfolio Websites

Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

De Gemeente Nissewaard is de centrumgemeente voor de regio Zuid-Hollandse Eilanden.


Opdrachtgever
Gemeente Nissewaard
Deel dit project

Project

De Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang  (de RABWO) geeft, gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de (centrum) gemeente Nissewaard.

Als RABWO geven ze advies over het beleid en de uitvoering van Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang/huiselijk geweld (kortweg O). Zij behartigen de collectieve belangen van de mensen die gebruik maken van BW&O. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren zo nodig aan de gemeente Nissewaard.

De Regionale Adviesraad bestaat uit 13 personen: een onafhankelijk voorzitter en twee vertegenwoordigers van elke lokale Adviesraad Sociaal Domein uit de gemeenten Nissewaard, Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard  en Goeree-Overflakkee.  Zij zijn allemaal vrijwilligers met kennis van en/of ervaring met het sociale domein.Vanaf januari 2023 heeft de RABWO 8 leden. De gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis gaan fuseren. Samen worden ze de gemeente Voorne aan Zee.

Vergaderingen
De vergaderingen zijn openbaar, de vergaderdata staan op de website. Als u een vergadering bij wilt wonen, meldt u dan aan via info@rabwo.nl. Ook de secretaris en de contactambtenaar van de gemeente Nissewaard sluiten aan bij de vergaderingen.

De contactambtenaar informeert de leden over actuele stand van zaken. We nodigen ook regelmatig beleidsmedewerkers uit om toelichting te geven op ontwikkelingen en plannen over BW&O. Leden van RABWO kunnen op locatie werkbezoeken brengen.

De Adviesraad:

  • Werkt integraal en overkoepelend en zorgt ervoor dat de belangen collectief worden behartigd en niet van slechts één of enkele belangengroepen
  • Onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban)
  • Vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en voorzieningen, die noodzakelijk en wenselijk zijn.
  • Heeft u suggesties, vragen of ideeën, maak ze kenbaar via info@rabwo.nl

Centrumgemeenten en regiogemeenten
Gemeente Nissewaard is de centrumgemeente voor de regio Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE = Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Nissewaard). Dit geldt voor:

  • Beschermd Wonen
  • Maatschappelijke Opvang
  • Vrouwenopvang / huiselijk geweld

In onze regio hebben de gemeenten samenwerkingsafspraken gemaakt. Zij maken plannen en afspraken met elkaar. De afspraken gaan bijvoorbeeld over de verdeling van geld. En over de samenwerking met woningbouwcorporaties en zorgaanbieders.  En over het voorkomen van problemen met betrekking tot dakloosheid of huiselijk geweld. 

Andere projecten