Portfolio Websites

Voetbalvereniging Den Bommel

Voetbalvereniging Den Bommel, opgericht in 1947


Opdrachtgever
Ton van der Made
Deel dit project

Project

Voetbalvereniging Den Bommel

Voetbalvereniging Den Bommel, opgericht in 1947.

In 1930 werd er reeds in Den Bommel gevoetbald. Echter niet onder de huidige naam, maar de vereniging heette toen V.I.O.S. Het speelveld was gelegen achter de buitendijk ("op gors"). Ongeveer 1939 hield de vereniging V.I.O.S. op te bestaan. De waarschijnlijke oorzaak hiervan was gebrek aan voldoende geldmiddelen. In de oorlogsjaren werd er niet in verenigingsverband gevoetbald.

Al spoedig na de oorlog bestond ook op Den Bommel de behoefte om tot de oprichting van een voetbalvereniging te komen. Op dinsdag 17 juni 1947 was het zover. Op initiatief van de heren Joh. Nagtegaal en J. Kwakernaat werd in café van der Plaat (beter bekend onder de naam "de Beurs") de oprichtingsvergadering van de voetbalvereniging V.I.O.S. (Vooruitgang Is Ons Streven) gehouden.

Andere projecten