Portfolio Websites

Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland

Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Schouwen-Duiveland


Opdrachtgever
Gemeente Schouwen-Duiveland
Deel dit project

Project

De primaire doelstelling van de adviesraad is om het college van B en W en de gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop haar visie. Zij volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein. De adviesraad behartigt geen individuele belangen.

Andere projecten